Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu

8-12 Kasım 2000, Bursa


ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR OTURUMLARI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Yer İstasyonu
Bingül YAZGAN

Gezgin İletişim Teknolojisi: Güncel Durum ve Gelişmeler
Yük. Müh. Dilara TAVUKÇU

Ftfn Tabanlı İki Ucu Serbest Giriş Fonksiyonu Simülatörü Tasarımı
Uğur ÇAM, Oğuzhan ÇİÇEKOĞLU, Hakan KUNTMAN

Endüktans Benzetiminde Do-Ota İle Yeni Olanaklar
Hakan KUNTMAN, Oğuzhan ÇİÇEKOĞLU, Ayten KUNTMAN, Serdar MENEKAY

Akım Taşıyıcılarla Gerçekleştirilen Kapı Devreleri Kullanılarak
2x4 Kod Çözücü Devresinin Tasarımı
Mustafa ALÇI, Pınar ÇİVİCİOĞLU

Akım Taşıyıcı İle Gerçeklenmiş Bir Entegratörün Üst Çalışma Frekansının Yükseltilmesi
Haldun KARACA, Selçuk KILINÇ, Ahmet Korhan TANÇ

Cdba Aktif Elemanı Kullanılarak Gerçekleştirilen Tüm Geçiren Filtreler
Sadri ÖZCAN, Hakan KUNTMAN, Ali TOKER, Oğuzhan ÇİÇEKOĞLU

Gerilim İzleyicili Akım Farkı Kuvvetlendiricisi (Cdba) İçin Bir Makromodel
Serdar ÖZOĞUZ, Hakan KUNTMAN, Seçkin BODUR, Cevdet ACAR

Geliştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı ile Aktif Süzgeç Tasarımı
Murat AKSOY, Hakan KUNTMAN

Değişken Bobinli Bir Chua Devresinde Deney ve Simulasyonla Kaosun Gözlemlenmesi
Serdar E. HAMAMCI, Ahmet UÇAR, Muhammet KÖKSAL

Dağılmış Parametreli Kuvvetlendiricinin Nonlineer Davranışının
Volterra Serileri Yardımıyla İncelenmesi
Metin YAZGI, Ali TOKER

Mosfet'lerde Sıcak Taşıyıcıların Eşik Gerilimine Etkisinin Modellenmesi İçin Yeni Bir Yaklaşım
Fırat KAÇAR, Ayten KUNTMAN, Hakan KUNTMAN, Gürsel DÜZENLİ

Mikroelektronik Uygulamalarında Kullanılmaya Uygun Yeni Bir Poliimid Film ile
Mıs Kapasite Yapısı, Elektriksel Özellikleri ve Spıce Modeli
Ayten KUNTMAN, Hakan KUNTMAN

Manhattan Uzaklık Fonksiyonu Kullanan Rbf Tipi Bir Sinaptik Devre Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Tülay YILDIRIM

İklimlendirme Odasının Matematik Modeli ve Simülasyonunun Yapılması
İsa TAŞDELEN, A. Fevzi BABA, Hasan ERDAL, Ahmet E. KUZUCUOĞLU

Düşük Distorsiyonlu Analog Çarpma Devresi
Rıza Can TARCAN, Hakan KUNTMAN

Yüksek Lineerlikte Dota Gerçekleştirilmesi
Burçin Serter ERGÜN, Hakan KUNTMAN

Boşluk Uzay Yöntemini Kullanarak Malzemelerin Dielektrik Sabitlerini Belirlemek İçin Önerilen
Otomatik Ölçme Sistemi
M. F. AKAY, S. N. KHARKOVSKY

Tabu Araştırma Algoritması İle İstenilen Doğrultularda Sıfırlara Sahip Lineer Anten Dizi Sentezi
Kerim GÜNEY, Ali AKDAĞLI

Dielektrik Resonatör Mikrostrip Bağlaşımlarında Sıcaklık Katsayısı Ölçümleri
Emine Yeşim YÜKSEL

Soğuk Plazma İçinde Düzlemsel Dalgaların Bir Empedans Yarım Düzlemden Kırınımı
Şule YENER, A. Hamit SERBEST

Elektromagnetik Işınımlar Ve İnsan Sağlığına Etkileri
Hasan DİNÇER

Anten Dizi Diyagram Bozulmasının Genetik Algoritma ile Düzeltilmesi
Kerim GÜNEY, Ali AKDAĞLI

Tektaş Mikrodalga Tümleşik Devre Teknolojisinde Kullanılan Transmisyon Hatları İçin
Karakteristik Empedansların Yapay Sinir Ağ Modelleri
Tayfun GÜNEL, İsa Özgür BAYRAKTAR

Bioelektromagnetik Dalga Propagasyonunun Kesin Çözümleri Hakkında
İnci AKKAYA

Konuşma Sinyalleri Sıkıştırmada Bir Vektör Transformu Uygulaması
Buket DEDEAKAYOĞULLARI, M. Atıf ÇAY

Kestirim Filtresinin Kullanıldığı Ds/Cdma Sistemlerindeki
Darbantlı Girişim Bastırma Verimliliğinin İncelenmesi
Cebrail ÇİFTLİKLİ, İbrahim DEVELİ, Mustafa ALKAN

Simetrik Ve Asimetrik Kafes Kodlamalı Modülasyon Kullanan Karma Arq Sistemlerinin
Awgn Kanal İçin Başarım Analizi
Necmi TAŞPINAR, Eyüp TUNA

Bir Reel Sinüsün Genlik Ve Faz Kestirimi İçin Kritik Faz Değerleri
Erdoğan DİLAVEROĞLU

Gigabit Hızlarda Veri Haberleşmesini Destekleyecek Ethernet Ağlarının
Mimarisi Yapısı ve Olası Uygulamaları
Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ

Yeni Bir Adaptif Ölçme Algoritması
M. Server FIRAT, Ayhan ÖZDEMİR, M. Ali YALÇIN

Blok Şifreler İçin Doğrusal Olmama Ölçütü
Güzin YILDIRIM, Melek D. YÜCEL

Vektör Uzayı İzdüşüm Metodu Kullanılarak Sapınç Azaltılması
Damla Gürkan KUNTALP

Sektörize Hücresel İletişim Sistemlerinin Başarım Analizi
Aysel ŞAFAK, Baran USLU

Adaptif Dizi İşaret İşleme Sistemlerinin Güvenirlilik Açısından
Başarımının Değerlendirilmesi
Halil İ. ŞAHİN, Haydar KAYA, İsbendiyar M. ALİEV

Aort Yetmezliğinde Hfd ve Bulanık Kontrol Algoritmalarının Doppler Tekniğine Uygulanması
Fırat HARDALAÇ, İnan GÜLER

Biyoloji Ve Tıp Alanlarındaki Uygulamalar İçin Mikrodalga Fırının İncelenmesi
S. N. KHARKOVSKY, U. C. HASAR

Manyetik Rezonans Kullanılarak Yüksek Çözünürlüklü Mutlak Empedans Görüntüleme
Özlem BİRGÜL, B. Murat EYÜBOĞLU, Y. Ziya İDER

Düşük Maliyetli Etkin Bir Ultrasonik Fizyoterapi Ünitesinin Gerçekleştirilmesi
Oğuz ÇELİK

Çocuklarda Beyin Felçi Hastalığı Tedavisi İçin Yürüyüş Eğitimcisi
Erkan KOCAKAYA, Aybike DİRİKOL, Hasan DİNÇER

Hücresel Sinir Ağlarının Pspıce Benzetimlerinde Diyot Köprülü Limitörün
Aktivasyon Fonksiyonu Devresi Olarak Kullanılması
Baran TANDER, Mahmut ÜN

Karışık Modlu Kaotik Devre Modeli Kullanılarak
Güvenilir Haberleşme Amaçlı Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirimi
Recai KILIÇ, Mustafa ALÇI

Anahtarlamalı Devrelerin Yapay Sinir Ağları ve Fuzzy-Nöral Ağlar ile
Modellenmesi ve Simülasyonu
Yakup DEMİR, Ayşegül UÇAR

Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Hedef Tipi Belirleme
Kerim GÜNEY, İlke TİTİ

Lineer Olmayan Sistemler İçin Bir Bulanık Kuadratik Regulator Tasarımı
Yusuf OYSAL, A. Ferit KONAR

Yapay Sinir Ağ Topolojisinin Optimum Saklı Katman Aktivasyon Seviyesi Üzerindeki Belirleyiciliği
Halis ALTUN, Tankut YALÇINÖZ, B. Sami TEZEKİCİ

Kürenin Monostatik ve Bistatik Radar Hedef Kesitinin Hesaplanması ve Duyarlılık Analizi
Akül KAVAS, Refet RAMİZ

Viterbi Algoritması Kullanılarak Gmsk Modülasyonunun Gerçekleştirilmesi
Refet RAMİZ, Akül KAVAS, Yener ÜLKER

Dsl Teknolojileri Kullanılarak Band Genişliği Ve Veri İletiminde Kapasite Artırımı
Mustafa ALKAN, Hakan TEKEDERE, Özgür GENÇ

Farklı Qos Sınıflarını Destekleyen ATM Şebekeler İçin Bir CAC Algoritması
İbrahim KOÇYİĞİT

Atm Şebekelerdeki Çıkış Tamponlarında Hücre Ölçekli Kuyruklama Analizi
İbrahim KOÇYİĞİT, Sedat YILDIZ

Doğrusal Basınç Algılayıcıların Kalibrasyonu
Mustafa ONAT

Laboratuvar Tipi Bir Fırının Tasarlanması ve Lvdt (Yer Değiştirme Transdüseri) Kullanarak
Metallerin Termal Genleşme Ölçüm Düzeneğinin Hazırlanması
H. KORKMAZ, B. CAN, H. KURT, K. TOKER

Ultrasonik Uzaklık Algılayıcı Devresi
Tuncay UZUN, Afşin ÖZPINAR

Mikrodenetleyici Kontrollü Taşınabilir Termoelektrik Tıp Kiti
Uğur FİDAN, Raşit AHISKA, Nihal Fatma GÜLER

Tıbbi Amaçlı Bulanık Mantık Kontrol Sistemi Çalışmaları
Ahmet YARDIMCI, Abdullah FERİKOĞLU

Görsel Arabirimli Sayısal Ses İşleyicisi Uygulaması
Bülent BOLAT, Osman Nuri ERTÜRK

Optoelektronik Algılama Prensipleri ve Hedef Algılama Yeteneğine Sahip
Bir Optik Sistemin Tasarımı
Cebrail ÇİFTLİKLİ, İbrahim DEVELİ

Optik Fiber Demeti Kullanarak Sönen Alan Soğurması Esaslı Ph Algılamasının Gerçekleştirilmesi
Ö. Galip SARAÇOĞLU, Sedat ÖZSOY

Kaotik Kodlanmış Bilgisayar Dosyaları İle Güvenli Veri İletişimi
Aydın AKAN, Etkin ELVER

Kızılötesi Işınlar ile Kablosuz Ağlar Oluşturma Prensipleri
Eldar MUSAYEV, İsmail TEKİN, İsmet GÜCÜYENER

Yapay Sinir Ağlarının Sıvı-Buhar Denge Verilerine Uygulanması
Ayfer AKAY, Mehmet BİLGİN, Atilla ÖZMEN, Osman Nuri UÇAN

100base-T Ve Ieee 802.12 İkinci Nesil Ethernet Ağlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi
Sait Eser KARLIK, Güneş YILMAZ

Pipeline İşlemcilerde Segment Kontrolu İle Performansın Optimize Edilmesi
Aşkın DEMİRKOL

Pc Tabanlı I/O Kartıyla Denetlenen Adım Motor Sürücü Devrelerinin Tasarımı ve
Yazılım Yoluyla 3 Eklemli Manipülatör Uygulaması
Mustafa YAZ, Ayhan ALBOSTAN

İsimlerde Çekim Eklerinin Oluşturduğu Ses Olaylarının Visual Basic Ortamında İncelenmesi
Zeynep ALTAN, Kevser AYDIN

Telefon Hatları Üzerinden Bilgisayar Yardımıyla Elektronik Sistemlerin Kontrol Edilmesi
Osman COŞKUN, Kerim GÜNEY, Ali EREN

Bir Gezgin Robot İçin Elektronik Denetim Donanımının Tasarımı ve Uygulaması
Tuncay UZUN, Güner Tunca ERDOĞAN

Bilgisayar Kontrollü Gezgin Robot Uygulaması
Seçil ÖZEN, Ekin YILDIZ, Tuncay UZUN

Plc İle Robot Kontrolü
Şeref SAĞIROĞLU, Bilal BABAYİĞİT, İrfan ATABAŞ

Geliştirilmiş 4-Dof Stewart Düzleminin Ters Kinematiği
Kadri BÜRÜNCÜK

Mikrodenetleyici Tabanlı Ultrasonik Nebulizatör Kullanılan Mikrodenetleyici Tabanlı
Ultrasonik Nebulizatör Kullanılan Bir Aktif Nemlendirme Sistemi Tasarımı
Mustafa BURUNKAYA, İnan GÜLER

Dc Lineer Motor İçin Adapte Edilebilen Hız Denetleyicisi Tasarımı
Recep DEMİRCİ

Programlanabilir Lojik Kontrolör ile Bir Raylı Ulaşım Taşıtı Kontrol Sisteminin Gerçeklenmesi
Salman KURTULAN, Metin GÖKAŞAN, Seta BOĞOSYAN

Mikrodenetleyici Ve Fuzzy İşlemci Tabanlı Fuzzy Lojik Kontrol Ve Uygulaması
Ö. Faruk ÖZGÜVEN, Arif MEMMEDOV

Dinamik Çıkış Geribeslemeli Ve Bölgesel Kutup Atama Kısıtlamalı Dayanıklı (Robust) Hsonsuz Optimal Kontrol
Yücel AYDIN, M. Kemal SARIOĞLU

Lpg Isıtıcıların Bulanık Mantık İle Kontrolü
Hamdi ATMACA, Bayram CETİŞLİ, H. Serhan YAVUZ

Bulanık Mantık Yöntemi İle Tek Hat Esnek Robot Kontrolu
Hamdi ATMACA, Ü. Çiğdem TURHAL, Bayram CETİŞLİ

Dc Motorun Nöral Ve Fuzzy Nöral Ağlar İle Doğrudan Ters Kontrolü
Ayşegül UÇAR, Yakup DEMİR

Genel Amaçlı Bir Bulanık Mantık Denetleyicisinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi
Ö. Faruk BAY, İsmail ATACAK

Mikrodenetleyici Tabanlı Başarımsal Yaklaşım Metodlu Sekiz Kanal Analogtan Sayısala
Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Murat AKSOY, Mutlu AVCI

Sinirsel Bulanık Ağlar İle Kontrol Fonksiyonunun Yaklaşıklaması
Arzu BABAEV, Mutlu DEMİRER
 
Lojik Kontrol Sistemlerinin Tasarımında Otomasyon Petri Net’lerin Kullanımı ve
PIC16F84 Mikrodenetleyicisi İle Bir Uygulama
Murat UZAM
 
Internet Üzerinde Veri Tabanı Uygulaması: Sigorta Şirketi Internet Acentesi Otomasyonu
M. Nusret SARISAKAL, Ahmet SERTBAŞ
 
İki Eklemli Düzlemsel Bir Robot Kolunun Yapay Sinir Ağları İle Kontrolü
Yılmaz KOÇAK, Şaban ERGÜN
 
Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma Sisteminin Otomasyonu
Özgür Turay KAYMAKÇI, Salman KURTULAN
 
Sistemlerin Bulanık Modellenmesi
Engin YEŞİL, İlker ÜSTOĞLU, Müjde GÜZELKAYA
 
PIC Kullanılarak Otomatik Tarla Sulama Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması
Abdullah ÜRKMEZ, Cemil ÇUHADAR, Musa AYDIN, Osman BİLGİN
 
Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Taşkınlar Esnasında Baraj Göl Kotunun Kontrolü
Derviş KARABOĞA, Aytekin BAĞIŞ, Tefaruk HAKTANIR

Paralel Gözlemleme (Mönitör) Sistem Mimarisi
Ahmet ÖZMEN
 
İnsansız Hava Taşıtları İçin Uçuş Simülasyonu Tasarımı
Ayşegül GÜVEN, Sadık KARA
 
Elektronmanyetik Problemler Sayısal Teknikler
Levent SEVGİ
 
Yüksek Hızlı Optik Ağlarda Fiber Kanalının Modellenmesi
Ercan TOPUZ
 
Sayısal Analiz ve Modelleme Konusunda O.D.T.Ü. Elektromanyetik Teori Grubunda Yapılan Araştırmalar
Özlem AYDIN ÇİVİ, Lale ALATAN, Merih BÜYÜKDURA

Atmosferde Elektromanyetik Dalga Yayılımı ve Modelleme Yöntemleri
Funda AKLEMAN

Sayısal Yöntemler İle SE-Ekranlama Etkinliği-Analizi
M. Orhan ÖZYALÇIN
 
Sayısal Tekniklerle Anten Tasarımı
Esin ÖZÇAKICILAR, Sibel GÜLER