ANA SAYFA

 YÜRÜTME KURULU

 DANIŞMA KURULU

 TEKNİK KURUL

 BİLİM KURULU

 BİLDİRİLER


ÖNSÖZ

 

EMO Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi tarafından düzenlenen devamı.......

 

Yürütme Kurulu adına

    

Prof. Dr. H. Hakan KUNTMAN

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı

 

 DÜZENLEYENLER  DESTEKLEYEN