Duyurular

Konferans alanına ulaşım için tıklayınız.

Konferans programı için lütfen tıklayınız.

Tanıtım gösterisi oturumu daveti için lütfen tıklayınız.

Panel:
"Türkiye Elektronik ve Bilişim Endüstrisi Ufuk Turu"
Düzenleyici: Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESID)
Yönetici: Prof. Dr. Sıddık Yarman, TESID Yönetim Kurulu Başkanı

"Türkiye'de ve Dünyada Siber Güvenlik"
Yönetici: Doç. Dr. Bilgin Metin, Boğaziçi Üniversitesi

Açılış Konuşması:
Prof.Dr.Ahmet Dervişoğlu , İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi (Emekli Öğretim Üyesi)
"Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretimi ile İlgili Deneyimlerim"

Davetli Konuşmacılar:
Prof.Dr.İbrahim Akduman , Istanbul Teknik Üniversitesi
"Araştırmada İnovasyona Giden Yol: Teknokentin Rolü ve Katkısı"

Prof.Dr.Selim Şeker , Boğaziçi Üniversitesi
"ELF ve RF Elektromanyetik Alanlara Maruziyet Standartlarında Yapılan Yanlış Bilgilendirmeler "

Dr.Omer Aydın , Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
"Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) Ürünü Geliştirme: Teknik Uzmanlıklar, Altyapılar ve Süreçler "

ELECO 2016'da sunulan bildirilerin IU-JEEE "Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering" dergisinde basılma imkanı bulunmaktadır.

ELECO 2016 IEEE Türkiye Şubesi tarafından desteklenmektedir.

ELECO 2016'da sunulacak bildirilerin IEEE Xplore veritabanında basılması için gerekli anlaşmalar tamamlanmıştır.

Amaç ve Kapsam


Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO 2016, 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecektir.

Konferansın amacı elektrik, elektronik ve biyomedikal mühendisliği alanında üniversite ve endüstride çalışan araştırmacıları biraraya getirerek çalışmalarını sunmalarına ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olmaktır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 1986 yılından beri dönüşümlü olarak gerçekleştirdiği Elmeksem (Bursa Elektromekanik Konferans ve Fuarı) ile Bursa Bilgisayar ve Haberleşme Konferans ve Fuarlarını 1999 yılında birleştirerek ELECO ismi ile düzenlemeye başlamıştır. Tek yıllarda uluslararası, çift yıllarda ulusal olarak düzenlenen ELECO Konferansları kapsamında, 1999 yılından bu yana IEEE destekli olmak üzere, dokuz uluslararası konferans (ELECO 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2015) ve sekiz ulusal konferans (ELECO 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ve 2014) düzenlenmiştir.

Bursa’da gerçekleşen bu konferanslara bilim adamlarının her yıl artan katılımla ilgi göstermeleri etkinliğin başarısını ve hedefini yükseltmektedir.

ELECO 2016’ya katılımınızı ve desteğinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Konferans Düzenleme Kurulu

Bildiri Konuları

 1. Aydınlatma
 2. Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı
 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 4. Enerji Kalitesi ve Verimliliği
 5. Elektrik Makinaları
 6. Yüksek Gerilim Tekniği ve Elektriksel Malzemeler
 7. Güç Elektroniği
 8. Mekatronik ve Robot Bilimi
 9. Kontrol ve Otomasyon
 10. Akıllı Sistem Uygulamaları
 11. Akıllı Şebekeler
 12. Devreler ve Sistemler
 13. Elektronik
 14. Elektromagnetik Alanlar, Mikrodalga Tekniği, Antenler ve Propagasyon
 15. Haberleşme Tekniği ve Sistemleri
 16. Algılayıcılar, Dönüştürücüler ve Ölçme
 17. İşaret İşleme
 18. Opto Elektronik/Fotonik
 19. Biyomedikal
 20. Bilgisayar Yazılımı
 21. Bilgisayar Donanımı
 22. Bilgisayar Uygulamaları
 23. Diğer Konular

Önemli Tarihler

29 Temmuz 2 Eylül 2016
Bildiri son yükleme

1 Temmuz 2016
Özel oturum, panel ve seminer önerisi

17 Ekim 2016
Değerlendirme sonuçları

1 Kasım 2016
Katılım ücretinin yatırılması

1 Kasım 2016
Basıma hazır bildirilerin yüklenmesi

1-3 Aralık 2016
Konferans ve sergi

Çağrı Metni


Düzenleyenler

Elektrik Mühendisleri Odası
Yürütücü: Bursa Şubesi

Uludağ Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi

Destekçi Kuruluş


IEEE Türkiye Şubesi